Mordy - Dziedziniec palacowy, lata trzydzieste XX w. Miniatury Pause