Mordy - Kosciol od strony obecnego ogrodka jordanowskiego, lata trzydzieste XX wieku Miniatury Pause